Szolgáltatások

Tanúsított ISO 9001 minőségirányítási rendszer működtetésével a szervezet igazolni tudja, hogy tevékenységét szabályozott, ellenőrzött körülmények között végzi, és közben mindvégig vevői érdekeit, megelégedettségét tartja szem előtt. Az új nemzetközileg elismert ISO 9001:2015 szabvány általános jellegű, vagyis nem termékre vonatkozó szabvány, így bármilyen gyártó vagy szolgáltató iparágban alkalmazható. Az ISO által kidolgozott szabvány célja, hogy nemzetközi követelményeket határozzon meg a Minőségirányítási rendszer számára. Tanácsadói segítséggel gyorsan és hatékonyan történik a minőségirányítási rendszer kiépítése és bevezetése. A kialakított rendszer megfelel a nemzetközi szabványnak, megrendelőink sajátosságainak és gazdaságossági elvárásainak

A minőségirányítási rendszer nyújtotta előnyök:

 • A vezetés hatékony eszköze lehet az irányításban és a döntés-előkészítésben,
 • Javítja az információellátottságot,
 • Hatékonyabbá teszi a belső kommunikációt,
 • Tisztázza a hatásköröket, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, valamint a felelősségi köröket, ezáltal számonkérhetővé válnak a kiadott feladatok,
 • Az ISO 9001 biztosítja a folyamatok szabályozottságát és folyamatos ellenőrizhetőségét, így csökken a hibák előfordulása,
 • Segíti a hibák okainak feltárását, helyesbítését, illetve megelőzését, valamint megoldásukra pedig kész módszert biztosít,
 • Előirányozza a folyamatos fejlődést, és annak lehetőségeit,
 • Jogi viták vagy reklamáció esetén komoly segítséget nyújthat a nyomon követhetőség biztosításával,
 • Javítja a szervezet működési hatékonyságát,
 • Javul a piaci megítélés, versenyelőnyhöz juttathatja a vállalkozást.
 • A stratégiai alapokra építkezve kockázatelemzés, megfigyelés, adatgyűjtés és elemzés útján tervezi az intézkedéseket és meghatározza a minőségcél eléréséhez és a szervezet hatékonyságának növeléséhez szükséges eszközöket.

Az ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer olyan eszköz, melynek alkalmazásával a vállalkozás szavatolni tudja, hogy tevékenysége a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően zajlik és hatékonyan felügyeli a cég környezeti hatásait egyenként és összességében,

Az ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer működtetésének célja, hogy a szervezet megfeleljen azon elvárásoknak, melyeket működésével szemben az érdekelt illetve érintett felek támasztanak,

Az ISO 14001:2015 szabvány általános jellegű, ezért széles körben, bármely iparágban hatékonyan alkalmazható. A bevezetése és működtetése hatékonyan elősegíti a természeti erőforrások védelmét, a szennyezések és kockázatok csökkentését, a munkavállalók és a környéken lakók egészségének megőrzése érdekében. A megelőzés alkalmazásával olyan költséghatékony megoldások kidolgozására nyílik mód, amelyek a környezeti problémák kezelésén túl gazdasági előnyöket is biztosítanak megbízóink számára,

Az ISO 14001:2015 szabvány a gondolkodásában és a tevékenységekben egyaránt kockázat alapú („A kockázat fogalmának az értelmezése: egy váratlan esemény hatása egy várt eredményre”) megközelítést valósít meg.

A környezetközpontú irányítási rendszer működtetése az következő kedvező hatásokat eredményezi:

 • az anyag- és energiafelhasználás csökkenése;
 • a szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése;
 • a hulladékkeletkezés csökkenése;
 • a hulladék-újrafelhasználás javulása;
 • a környezetbiztos üzemeltetés feltételeinek kialakulása, kockázatcsökkenés;
 • felértékelődés a pénzintézeteknél és biztosítóknál;
 • a környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározása;
 • a szervezet társadalmi, közösségi és piaci megítélésének javulása;
 • új belföldi és exportpiacok megszerzése, megtartása, illetve bővítése;
 • a hatósági kapcsolatok javulása.

Egy minőségirányítási rendszer (MIR) bevezetése segíti Önöket az ügyfél-elégedettség fokozásában, a következetesség elérésében, a belső folyamatok javításában, valamint minimalizálja azt a kockázatot, hogy a vevő, a szerződés által kimondott és ki nem mondott igényei nem nyernek kielégítést. Minden vállalkozásnak vannak olyan működési folyamatai, amelyek kritikusak a stratégiai célkitűzések eléréséhez, ezen folyamatok feltérképezése és erősítése fontos feladat. A folyamatos fejlesztés attól függ, hogy a szervezet képes-e feltárni az erősségeit, a gyengeségeit és a fejlesztési lehetőségeit, cégem ebben segít.

Az AS/EN 9100 a repülés, az űr és a védelem (ASD Aviation, Space, and Defense industry) iparágának minőségirányítási szabványa, amelyet az a Nemzetközi Repülési Minőség Csoport (IAQG International Aerospace Quality Group) tett közzé. Az AS/EN 9100 minőségi szabvány az ISO 9001-en alapul, kiegészítve az ASD szegmensre vonatkozó követelményekkel, miközben igyekszik megfelelni az érdekelt felek igényeinek.

Azokat a szabvány követelményeket tartalmazza melyek az auditálási folyamat előkészítéséhez és végrehajtásához szükségesek. Meghatározza továbbá az auditjelentés tartalmát és összetételét, ezzel biztosítva a folyamat megfelelőségét és eredményességét az AS/EN 9100 szabványsorozathoz és a MIR- (Minőségirányítási rendszerek) dokumentációhoz, a vevői és a törvényi/szabályozói követelményekhez igazítva.

Kapcsolódó szabványok:

MSZ EN 9100:2018 (Minőségirányítási rendszerek. A légi közlekedés, az űrhajózás és a katonai szervezetek követelményei,)

MSZ EN 9110_2018 (Minőségirányítási rendszerek. A repülőgép-karbantartó szervezetekkel szemben támasztott követelmények)

MSZ EN 9120:2018 (Minőségirányítási rendszerek. A légi közlekedés, az űrhajózás és a védelemmegosztás követelményei)

A NATO egyik legjellemzőbb minőségbiztosítási alapelve, hogy ahol lehetséges, nemzetközi szabványokat kell alkalmazni a tervezés, fejlesztés gyártás folyamataiban. Természetesen ez nem minden folyamatban elegendő. Ezekre az esetekre a NATO minőségbiztosítási szervezete dolgozta ki azokat a szigorító követelményeket, amelyek előírásával és betartatásával biztosítható a védelmi erők folyamataiba bekerülésre tervezett hadfelszerelésianyagok (hadianyagok és haditechnikai eszközök), szolgáltatások a hatályos jogi szabályozásoknak és a normatív dokumentumoknak megfelelő minősége és megbízhatósága, az élet és vagyonbiztonság, valamint a ráfordítások és a teljesítés összhangja.

Ez a normatív dokumentum az ISO 9001:2015 szabvány kiegészítéseként a NATO specifikus követelményeit tartalmazza a hadfelszerelések tervezésének, fejlesztésének és gyártásának minőségbiztosításához.

Ez a normatív dokumentum leváltja az AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130 korábbi változatait.

A fenti irányítási rendszerek értékeit össze lehet kapcsolni, ezért alakult ki a vállalati integrált irányítási rendszerek fogalomköre. Az eltérő célokkal létrehozott menedzsment-szabályozások összehangolt kidolgozása és működtetése fajlagosan kisebb erőforrást igényel, a működés során pedig gyakran egymást erősítő kölcsönhatások alakulnak ki, melyek folyamatos fejlesztéshez vezetnek.

Az integrált irányítási rendszerek előnyei:

 • Csökken a bevezetéshez szükséges idő, valamint a kiépítés költsége
 • Az integrált rendszer áttekinthetőbb lesz,
 • Egyszerűsödik az auditálási, tanúsítási folyamat, kombinált audit hajtható végre,
 • Egyszerűbbé válik a belső ellenőrzés rendszere, nő a megbízhatóság, mivel az integrált rendszer közös elemeket, folyamatokat tartalmaz,

A szabványok együttes alkalmazásával a problémákat azonos módon és értelmezéssel lehet megközelíteni és kezelni

 • Termékfejlesztéshez és gyártáshoz kapcsolódó részletes rajzdokumentáció készítése
 • Meglévő géprajz, termékminta, vagy kézi vázlat alapján 3D modellezés
 • 3D modellekből gyártási dokumentáció készítése
 • Gyártástechnológia kidolgozása
 • Kézi munkahelyek tervezése, kialakítása
 • Meglévő, már működő berendezések átalakítása, dokumentálása
 • Általános gépészeti szakmai tanácsadás
 • Lajstromozássál
 • Légi alkalmasággal
 • Gyártással
 • Karbantartássál
 • Folyamatos légi alkalmasággal